8 januari 2013

Försvarsmakten måste utvecklas

En viktig uppgift för regeringen blir nu att följa upp att Försvarsmakten utvecklas i enlighet med de riksdagsbeslut som har fattats. Allvarliga rapporter om rekrytering, vår faktiska försvarsförmåga och ekonomin på lång sikt gör det viktigt att regeringen följer upp och säkerställer att fattade beslut blir till verklighet. Det behöver inte vara någon uppgift för försvarsberedningen utan för den regering som har föreslagit den försvarspolitik riksdagen fattat beslut om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar